Кои сме ние

Заедно можем повече

Асоциация на работещите с младежи и доброволци организации в България /АРМДОБ/ е създадена през март 2018 г. и в момента обединява в себе си 16 неправителствени български организации, активни в сферата на младежта, доброволчеството и неформалното образование. Основните принципи на АРМДОБ съвпадат с тези, заложени в основата на програмата “Европейския корпус за солидарност”, както и с основните ценности, върху които е изградена философията на младежките политики на Европейския съюз, а именно: доброволчество, свобода, равенство, толерантност, солидарност. За времето от създаването си АРМДОБ представлява интересите на организациите, работещи с младежи и доброволци с цел постигане на по-високо качество, ефективност и позитивен социален ефект на тяхната работа, извеждайки на преден план значението и важността на младежките работници и доброволчески организации, тяхното развитие и участие в обществено- политическите процеси, за да осигурява ефективен структурен диалог и подобри работната среда на организациите чрез сътрудничество със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката и доброволческа политика.

Списък на организациите, членове на СНЦ „Асоциация на работещите с младежи и доброволци организации в България” гр. Стара Загора с булстат: 205200291:

Сдружение „Младежки център за развитие „Взаимопомощ“, град Казанлък; Сдружение „Блян за романтика, цветя и космос“, град Сливен; Сдружение „Свят на бъдещето“, град Велико Търново; Фондация „Астика“, град Бургас; Сдружение „Деца със специални потребности“, град Мадан; Асоциация за стратегическо управление „Делфи“, град Бургас; Народно читалище „Вещина“, град София; Фондация „Формат СФФ“ гр. София; Фондация „Център за европейски инициативи“, град Стара Загора; Национален институт за културни изследвания и политики, град София; Сдружение „Юнайтед Авангард Артист”, град Казанлък; Сдружение „Национално движение Работилница Седянка”, град Велико Търново; Фондация „ЖАР театър-изкуство-култура“, град София; Сдружение ”Национална асоциация на ресурсните учители”, гр. София; Сдружение „Фестивална фондация Морско Конче”, гр. Плевен; Сдружение „ОзборАрт”, гр. Плевен.

armdob
pechat
0
16

Организации от цялата страна

0
10
k

Различни града

0
15
k

години опит в управлението на проекти

натрупани умения в международната младежка работа и доброволчеството

Tobby May

city council presidentsignature

Peter Lee

city councilor, At-largesignature

Tina Brown

city councilor, At-largesignature

Marry Flynn

city councilor, At-largesignature

Tomas Baker

city councilor, District 1signature

Kim Edwards

city councilor, District 2signature

Elison Fritz

city councilor, At-largesignature

Harvy Specter

city councilor, District 2signature

Latest Publications


view all

Read our latest news. Be always in trend with daily news.


Култура

How to Make the Most of a Weekend

saimana
ноември 1, 2019

Общество

New European Cultural Capital

saimana
ноември 4, 2019

Обучения

14 Best Things to Do in Our City

saimana
ноември 4, 2019

Култура

60 Anniversary of Museum of History

saimana
ноември 4, 2019