Кои сме ние

Заедно можем повече

Асоциация на работещите с младежи и доброволци организации в България /АРМДОБ/ е създадена през март 2018 г. и в момента обединява в себе си 16 неправителствени български организации, активни в сферата на младежта, доброволчеството и неформалното образование. Основните принципи на АРМДОБ съвпадат с тези, заложени в основата на програмата "Европейския корпус за солидарност", както и с основните ценности, върху които е изградена философията на младежките политики на Европейския съюз, а именно: доброволчество, свобода, равенство, толерантност, солидарност. За времето от създаването си АРМДОБ представлява интересите на организациите, работещи с младежи и доброволци с цел постигане на по-високо качество, ефективност и позитивен социален ефект на тяхната работа, извеждайки на преден план значението и важността на младежките работници и доброволчески организации, тяхното развитие и участие в обществено- политическите процеси, за да осигурява ефективен структурен диалог и подобри работната среда на организациите чрез сътрудничество със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката и доброволческа политика.

Списък на организациите, членове на СНЦ „Асоциация на работещите с младежи и доброволци организации в България” гр. Стара Загора с булстат: 205200291:

Сдружение „Младежки център за развитие „Взаимопомощ“, град Казанлък; Сдружение „Блян за романтика, цветя и космос“, град Сливен; Сдружение „Свят на бъдещето“, град Велико Търново; Фондация „Астика“, град Бургас; Сдружение „Деца със специални потребности“, град Мадан; Асоциация за стратегическо управление „Делфи“, град Бургас; Народно читалище „Вещина“, град София; Фондация „Формат СФФ“ гр. София; Фондация „Център за европейски инициативи“, град Стара Загора; Национален институт за културни изследвания и политики, град София; Сдружение „Юнайтед Авангард Артист”, град Казанлък; Сдружение „Национално движение Работилница Седянка”, град Велико Търново; Фондация „ЖАР театър-изкуство-култура“, град София; Сдружение ”Национална асоциация на ресурсните учители”, гр. София; Сдружение „Фестивална фондация Морско Конче”, гр. Плевен; Сдружение „ОзборАрт”, гр. Плевен.

armdob
pechat
0 16

Организации от цялата страна

0 10
k

Различни града

0 15
k

години опит в управлението на проекти

натрупани умения в международната младежка работа и доброволчеството

Latest Publications