Сдружение Блян за романтика, цветя и космос е създадено през април 2012 г. в град Сливен, България. От този момент ние работим с млади хора от региона, с цел да се създадат повече възможности за тяхното личностно развитие, повишаване на гражданското им самосъзнание, интерес към междукултурния обмен, чрез организиране на обучения и дейности през свободно време. Методите, които използваме в нашата работа са базирани на неформалното образование като методология, която достига до младите хора лесно и ги отваря за процеса на учене през целия живот. От 2013 г. ние работим активно с доброволци и ЕДС по програмите “Младежта в действие”, “Еразъм +” и Европески корпус за солидарност в областта на онлайн медиите, предприемачеството, културата, екологията, свободното време. Нашата основна целева група са млади хора на възраст между 15-29 години. Основните дейности, които изпълняваме, с подкрепата на местни и доброволци по програма Европейски корпус за солидарност са: Лятно младежко кино; Поддържане на онлайн радио и медийна платморма – e-volution.media, в която през последните две години, с помощта на различни чуждестранни доброволци, започнахме да правим и качваме аматьорски документални филми и видео репортажи; “Театър на трохите” – социална работа под формата на импровизиран куклен театър с брашно и тесто с хора от различна възраст, пол, социален статус; организиране на екологични обучения и събития; организиране на културни събития и фестивал. До момента сме осъществили повече от осем успешно приключили проекта по различни национални и европейски програми, като шест от тях в ролята на координираща и приемаща организация по доброволчески проекти на програма ЕРАЗЪМ + и Европейски корпус за солидарност. В момента работим по други два дългосрочни проекта в областта на медиите и междукултурния диалог , с цел повишаване на медийната грамотност на участниците в тях, развиване на критичното им мислене, развитие на толерантност и приемане на другия, повишаване на дигиталните умения. Ние вярваме, че доброволческата дейност развива солидарност, независимост, способности за работа в екип, креативност, междукултурен опит и диалог, а доброволчеството е част от европейските ценности. В работата си нашата организация работи и си партнира с различни организации и институции, включително общински, като по този начин улеснява достъпа и участието на младите хора в изграждането на младежките политики на местно ниво.

Контакти:

+359884165663

blyanrck@gmail.com

Росен Русев