Управителният орган на Асоциация на работещите с младежи и доброволци организации в България се състои от Управителен съвет в лицето на Председател, двама заместник председатели и четирима членове

Мария Славова – Председател на Управителния съвет

Росен Русев – Заместник председател на Управителния съвет

Елена Пап – Заместник председател на Управителния съвет

Маргарита Симеонова – Член на Управителния съвет

Красимир Цанев – Член на Управителния съвет

Красимира Каменова – Член на Управителния съвет

Румен Сомов – Член на Управителния съвет