Организация Юнайтед Авангард Артист съществува от ноември 2014 г. и основният приоритет е да развие и популяризира работата с доброволци, социалното включване и  гражданската активност. Притежава знак за качество за доброволчество, стаж и работа по програма “Европейски корпус за солидарност” до края на периода му.

Основната цел на организацията е да способства за развитието на младите хора, като ги насърчава и подпомага да развият своите физически, творчески и духовни качества, създаване на условия за реализиране и разпространение на творчески идеи и продукти, способстващи за насърчаване на комуникацията и приятелството между младите хора, насърчаване организирането, финансирането, разработването и осъществяването на прояви за популяризирането на творчеството на млади таланти и за осъществяването на

други дейности за откриване и подпомагане на млади творци, развитие, подпомагане, продуциране и финансиране на младежка съвместна литература, произведения на изкуството, звукозаписи, аудиовизуални произведения, култура и културни прояви. Насърчаване организирането, финансирането, разработването и осъществяването на проекти за развитие на международен младежки обмен и туризъм с цел взаимно опознаване на младите хора от държавите от Европейския съюз.

Организиране на алтернативни младежки и граждански форми и дейности за ангажиране на свободното време, подпомагане развитието на качествено и приложимо в практиката образование, насърчаване на организирането, финансирането, разработването и осъществяването на социален патронаж, насърчаването на организирането и разработването на благотворителни инициативи и кампании сред младите хора от региона.

Организиране на семинари, срещи, кръгли маси, конференции, масови прояви – концерти, представления, прожекции в България и чужбина. Създаване на условия за организиране, финансиране и осъществяване на конкретни прояви за насърчаване на културния обмен между държавите по света. Изготвяне на концепции и участие в проекти за подобряване на социалния, икономически и административен климат в България.

Създаване на условия за организиране и осъществяване целите на сдружението, изучаване и популяризиране на общественото мнение. Финансиране и осъществяване на издаване на подходяща литература в съответствие целите и идеите на сдружението. Организацията работи с младежи между 15 и 29 години като в международните ни участия се включват младежи според спецификата на изискването на проекта.

На местно ниво най-големият ни проект е за заснемането на без бюджетен филм “Трябва да съм луда”, в който взеха участие около 50 младежи в посочения възрастов диапазон. Други основни дейности на организацията освен заснемането на филми (късометражни и посоченият игрален филм, както и заснемането на документалния филм за наркозависимите със заглавие “Излъгал Бурята”) са издаването на художествени, литературни и фотографски произведения, подготвянето и реализирането на театрални постановки, участието в международни проекти по програма “Еразъм+”, а именно обучителни курсове и младежки обмени, както и

реализирането на такива.

Не на последно място ще споменен и двете си награди за младежки дейности на Община Казанлък – първо и трето място в последните 4 години на номинациите.