Сдружение "Младежки център за развитие "Взаимопомощ"

Сдружение с нестопанска цел “Взаимопомощ” е национална организация, създадена през 2004 г.

Започва работата си по проекти през 2009 г. с първия спечелен проект по програма “Младежта в действие” по Европейска доброволческа служба. Има над 15 одобрени проекти по програми “Младежта в действие”, “Еразъм+”, “Европейски корпус за солидарност”, проекти на Младежка банка Стара Загора към Обществен дарителски фонд Стара Загора и Дарителска програма на “Загорка” АД-“Създаваме по-добро бъдеще”. Повечето проекти са в направление доброволчество.

Организацията работи в няколко сфери-екологична, социална, култура, изкуство и доброволчество. Печелила е проект за качество за младежки обмен от ЦРЧР през 2016 г., както и има два стратегически проекта по “Еразъм+” по Европейска доброволческа служба и Доброволческо партньорство по “Европейски корпус за Солидарност. Има две награди от Министрество на околната среда и водите, едната за дейности по доброволчески проект по “Младежта в действие”.

Организацията работи добре с държавни институции като Община Казанлък, Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора, Общинска библиотека “Искра” гр. Казанлък, библиотеките в гр. Стара Загора и Велико Търново, Исторически музей “Искра” гр. Казанлък, Домове за стари хора 1 и 3 в гр. Казанлък, Дневните центрове за деца и възрастни хора с увреждания, читалища в региона и представители на медиите.

Освен посочените кампании имаме успешни такива за изучаване на чужди езици в библиотеката, които са като “Езикови кафенета”, раздаване на топла храна за бездомни хора, фондонабирателни кампании за събиране на средства за лечение на болни, както й доброволчески дейности в Домове за стари хора 1 и 3 в гр. Казанлък, Дневните центрове за деца и възрастни хора с увреждания. По интересна кампания е за заснемане на млади хора на мястото на възрастните в старческите домове под формата на календар.

Организацията е наемала на работа хора в неравностойно положение чрез Бюрото по труда по програми и е участвала в програмата на МОН за “Студенски практики”.

Повече за организацията можете да намерите на сайтовете ydcma.org и theyouth.info